Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί γονείς κηδεμόνες…

σας ενημερώνουμε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές τάξεις του Σχολείου μας. Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχετε κάνει εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και αν ήδη έχετε κάνει να έχετε διαθέσιμους τους προσωπικούς σας κωδικούς.

Βήμα 1ο: Επισκεφτείτε τη σελίδα του eClass

Βήμα 2ο: Πατήστε το κουμπί για είσοδο με λογαριασμό ΠΣΔ:

Βήμα 3ο: Δίνετε τους κωδικούς σας

Βήμα 4ο: Αφού συνδεθείτε στην επάνω δεξιά γωνία πατάτε Εγγραφή σε μάθημα και επιλέγετε από τη λίστα μαθημάτων αυτά που αντιστοιχούν στην τάξη σας.

Όλα τα παραπάνω σε ένα σύντομο βίντεο:

***Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, επικοινωνείτε με το διαχειριστή των μαθητικών λογαριασμών, για άμεση επίλυση του προβλήματος.

Print Friendly, PDF & Email