Εδώ μπορείτε να βρείτε Υλικό σχετικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών, και τους δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν τελειώνοντας το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα.


 

Νέο!!! – Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων και αποσκοπεί στο να αποτελέσει μία ευκαιρία για την προώθηση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Πλοηγός – Βρες Πληροφορίες για Σπουδές στην Ελλάδα.

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ είναι η Ελληνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στον Πλοηγό μπορείς να βρεις πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης.

Επισκεφτείτε τον Ιστότοπο.

Σπουδές μετά το Γυμνάσιο

Ξέρεις ότι στην Ελλάδα η εκπαίδευση για παιδιά από 6 έως 15 ετών είναι υποχρεωτική; Αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί και κάθε έφηβος είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν στο Δημοτικό Σχολείο για 6 και στο Γυμνάσιο για 3 χρόνια.
Στο τέλος της Γ Γυμνασίου, απονέμεται ο τίτλος επιτυχούς φοίτησης, δηλαδή το Απολυτήριο Γυμνασίου, στη συνέχεια του οποίου μπορείς είτε να επιλέξεις να εργαστείς είτε να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου.

Εάν επιλέξεις να συνεχίσεις την εκπαίδευσή σου, ως απόφοιτος Γυμνασίου μπορείς να πας σε:

Επαγγελματικό Λύκειο (τρέχον σύστημα)

Γενικό Λύκειο

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Άλλες σχολές για απόφοιτους Γυμνασίου

Νέο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

 

Έχω ιδιαίτερες κλίσεις ή ταλέντα...

Από τις θεμελιώδης αρχές του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι η εξασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που πιθανά διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική, κοινωνική ή προσωπική τους ταυτότητα.

 

Η χαρισματικότητα και το ταλέντο αποτελούν διαφορετικότητα σε επίπεδο αναγκών και ικανοτήτων που σχετίζεται με υψηλή δημιουργικότητα, επιμονή, προσήλωση στην επίτευξη στόχων, υψηλή νοημοσύνη, επεξεργασία πληροφοριών, κινητική ανάπτυξη που όμως χρειάζεται καταλλήλους περιβαλλοντικούς παράγοντες για να μορφοποιηθεί σε υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα.

 

Οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα -όπως και σε όλο τον κόσμο- ως μία ξεχωριστή κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α 199/2.10.2008) για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο άρθρο 3 παρ. 3 ορίζεται ότι "Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα".
Ωστόσο ανεξαρτήτως από το αν έχουν υψηλές ή χαμηλές επιδόσεις δεν τυγχάνουν συχνά αναγνώρισης και πολλές φορές 'περιθωριοποιούνται' μέσα σε μια πραγματικότητα που δεν ευνοεί τη διαφορετικότητα.

Αν πιστεύεις ότι μπορεί να ανήκεις σε αυτή την ειδική κατηγορία μαθητών, δες αναλυτικά τις πληροφορίες που υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους:

 

Πώς θα καταλάβω ότι είμαι χαρισματικός/ή;

Πού μπορώ να απευθυνθώ για να αξιολογηθώ;

Μπορώ να λάβω μέρος σε ένα διαγωνισμό ή να βραβευτώ για μια ιδέα μου;

Μπορώ να πάρω υποτροφία;

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

 

 

Πλοηγός

Ο ΠΛΟΗΓΟΣ είναι η Ελληνική Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάλογα με το τι σε ενδιαφέρει, στον Πλοηγό μπορείς να βρεις πληροφορίες για σπουδές στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τύπους εκπαίδευσης (γενική, επαγγελματική εκπαίδευση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κλπ). Διαβάστε περισσότερα...

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
 

Η διαδικτυακή πύλη των εφήβων

Βρες τα δυνατά σημεία σου

Εξερεύνησε τα επαγγέλματα

Σχεδίασε τη ζωή σου

Χρησιμοποίησε τον κόμβο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Πηγή: Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π