Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Α’ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων στα Ομαδικά Αθλήματα Ποδοσφαίρου, Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης σχ. έτους 2016-17 της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. 

Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.

Στους Πανελλήνιους  Αγώνες  Λυκείων μπορούν να συμμετέχουν μαθητές / μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 7.1. της 190677/Δ5/10-11-2016(Φ.ΕΚ.3754/τ.Β΄/21-11-2016)Υπουργικής Απόφασης. Δηλαδή για το σχολικό έτος 2016-2017 μετέχουν μαθητές ?τριες που γεννήθηκαν το 2017-18=1999,2000,2001 και 2002 εφόσον φοιτούν στην Α Τάξη Λυκείου. Οι συμμετέχοντες  μαθητές-τριες πρέπει να φοιτούν κανονικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή μαθητών-τριών σε Πανελλήνιους Αγώνες απαραίτητη είναι :

1.Η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε τάξη από το Διευθυντή του Σχολείου.

Επισημαίνεται ότι οι Αθλητικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση με αριθμ/9283/Δ5/20-01-2015 ισχύουν κανονικά  και οι μαθητες /τριεςθα συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Αγώνες σχ. έτους 2016-17 χωρίς την ανάγκη έκδοσης της Νέας Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.190677/Δ5/10-11-2016 Υπουργική Απόφαση. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2.Υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή του μαθητή/τριας σε Πανελλήνιους  Σχολικούς Αγώνες.

3.Νέα Κατάσταση Συμμετοχής σχολείου για Ομαδικά Αθλήματα (Η Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα θα παραμείνει στο σχολείο καθώς στη νέα κατάσταση συμμετοχής ο Δντής /τρια θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο).

Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της καρτέλας μαθητή/τριας.

Διευκρινίζουμε ότι οι μαθητές/τριες που φοιτούν στην Α΄ Λυκείου και έχουν γεννηθεί το έτος 2001 και σε κάποιες περιπτώσεις το 2002 μπορούν να προσκομίσουν Ιατρική βεβαίωση και από Παιδίατρο .Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες υποχρεωτικά σφραγίζουν την Σχολική Αθλητική ταυτότητα από ιατρό Παθολόγο, Καρδιολόγο ή Γενικής Ιατρικής).

Με τη παρούσα προκήρυξη κάθε σχολική μονάδα υποχρεούται να αποστείλει στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής σε κάθε αγώνα μετά από απόφαση του συλλόγου διαδασκόντων ο οποίος συναινεί με τους όρους της προκήρυξης των ως άνω αγώνων(αποστολή στην ΔΔΕ Λευκάδας έως την Πέμπτη 22/12/2016 μόνο με διαβιβαστικό).

Ο μέγιστος αριθμός ανά λίστα έχει ως εξής:

  • Καλαθοσφαίριση στη λίστα Δεκαοκτώ (18) και σε κάθε αγώνα  (12)
  • Πετοσφαίριση στη λίστα είκοσι(20) και σε κάθε αγώνα 14
  • Ποδόσφαιρο στη λίστα εικοσιτέσσερις(24) και σε κάθε αγώνα 18

Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση της λίστας με επιπλέον μαθητές-τριες μετά την έναρξη των επίσημων αγώνων της κάθε σχολικής ομάδας (σε όλες τια φάσεις Α-Β-Γ των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων).

Να σημειωθεί ότι ένας μαθητής /τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω Ομαδικά Αθλήματα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής με ομάδα Λυκείου σε ομαδικό άθλημα έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες που φοιτούν στο Λύκειο αυτό με πρώτη κανονική εγγραφή ή μετεγγραφή σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 104/1979(ΦΕΚ 23 τ.Α΄/7-02-1979)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σας υπενθυμίζουμε:

  • ότι απαγορεύεται η διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος ή αναγραφή ονόματος αθλητικού συλλόγου στις εμφανίσεις των μαθητές-αθλητών (φανέλα και φόρμα).Σε περίπτωση παράβασης ο αθλητής υποχρεούται σε αλλαγή της εμφάνισης ή επικάλυψη της διαφήμισης ή του ονόματος του αθλητικού συλλόγου. Σε άλλη περίπτωση δεν του επιτρέπεται να λάβει μέρος στον αγώνα. Αρμόδιος για έλεγχο είναι ο εκπρόσωπος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και σε απουσία του ο Έφορος του αγωνίσματος ή ο Α΄ Διαιτητής του αγώνα. Στην απόφασή τους δεν μπορεί να γίνει ένσταση.
  • Ότι απαγορεύεται η παρακολούθηση των αγώνων από τους μαθητές των σχολείων (σε ώρες και μέρες λειτουργίας σχολείων)χωρίς συνοδό καθηγητή.

ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Την κάθε σχολική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα στην Α΄φάση συνοδεύει καθηγητής Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στο σχολείο και ορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου.  Σε περίπτωση μη συμμετοχής των καθηγητών Φυσικής Αγωγής ο Διευθυντής μπορεί να ορίσει καθηγητή άλλης ειδικότητας που υπηρετεί στο σχολείο.(190677/Δ521-11-2016 παρ.10.1.1)

Εφόσον οι αγώνες διεξάγονται σε εργάσιμες ημέρες θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προεργασία από την σχολική μονάδα ώστε η παρουσία μαθητών-φιλάθλων να είναι υπό την επιτήρηση συνοδών.

Ενημερώνουμε τους Διευθυντές και τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής των σχολείων, ότι η παρακολούθηση των σχολικών αγώνων από μαθητές – μαθήτριες, θα επιτρέπεται μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και η οποία θα γίνεται οργανωμένα από το σχολείο, συνοδεία των εκπαιδευτικών τους. Οι συνοδοί καθηγητές, θα έχουν την εποπτεία των μαθητών τους μέσα κι έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, θα φέρουν δε την ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σ? αυτές.

Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του συλλόγου θα πρέπει να κατατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η είσοδος μαθητών-θεατών στους αγωνιστικούς χώρους.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα ξεκινήσει με Καλαθοσφαίριση και Ποδόσφαιρο(Ιανουάριος)  και θα ακολουθήσει  Πετοσφαίριση.

Το επίσημο πρόγραμμα των αγώνων με τα γήπεδα, τις ημερομηνίες, τις ώρες των αγώνων και τους Διαιτητές και γραμματεία θα σας αποσταλούν με νέο έγγραφο όταν οριστικοποιηθούν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στους αγώνες ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί των αθλημάτων, οι κανονισμοί πρωταθλημάτων των Ομοσπονδιών  και οι ειδικές διατάξεις της προκήρυξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  που σε κάθε περίπτωση αντίθεσης με τους  κανονισμούς αθλημάτων και πρωταθλημάτων υπερτερούν έναντι κάθε άλλης διάταξης.

Ο Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων Λευκάδας

ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Print Friendly, PDF & Email