Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Μια από τις σημαντικές δυνατότητες της υπογραφής ενός εγγράφου, είναι η χρονοσήμανση της τελευταίας μεταβολής του. Αυτό απαιτεί την χρήση υπηρεσιών Time Stamping Authority (TSA). Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν μια χρονοσήμανση που είναι ανεξάρτητη από τον χρήστη και θεωρείται έμπιστη.

Θα  θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει τροποποιηθεί ο server χρονοσήμανσης που δηλώνετε  για τη χρήση της υπηρεσία TSA. Συγκεκριμένα αντί του παλαιού προτεινόμενου:

https://adobe-timestamp.geotrust.com/tsa

πλέον ο νέος προτεινόμενος είναι ο:

http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

Για την περίπτωση του jsign η αλλαγή γίνεται από το κουμπί TSA/OCSP/CRL.

Στην περίπτωση του Adobe Reader η αλλαγή γίνεται από το σημείο EDIT–PREFERENCES-CONFIGURE TIMESTAMP SERVER SETTING -NEW.

Τι σχετικές οδηγίες μπορείτε να τις δείτε και από εδώ http://ca.sch.gr/help/help.html#IV  παράγραφος 4.3.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Για τις υπηρεσίες Κτηματολογίου και Ψηφιακών Υπογραφών

Print Friendly, PDF & Email

Διαβάστε ακόμη...

21/9/2018 – Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.)... Δείτε το έγγραφο που ορίζει τις διαδικασίες για την επιλογή και τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρον...
21/9/2018 – Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.)... Δείτε το έγγραφο που ορίζει τις διαδικασίες για την επιλογή και  τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε....
20/9/2018 – Ενημέρωση για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο για το σχολικό έτος 2018-2019... Σχετικά με τη διδασκαλία των Θρησκευτικών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019 σας ενημερώνουμε ότι θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω βιβ...
20/9/2018 – Οδηγίες για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019... Δείτε τις οδηγίες για τη: Διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου Διδασκαλί...