Με την ονομασία Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται Τρεις Επιφανείς Άγιοι και Θεολόγοι της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας,  ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στους φτωχούς συνανθρώπους τους και στους δυστυχισμένους και θεωρούνται οι προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, αφού αγάπησαν τα γράμματα, αλλά και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους για το χριστιανικό και ενάρετο βίο τους και εκτός από την ατομική εορτή του καθενός, υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Με αφορμή τη γιορτή αυτή πραγματοποιήσαμε μια εκδήλωση στο σχολείο μας για να τους τιμήσουμε. Συντονιστής, υπεύθυνος της εκδήλωσης ο καθηγητής θεολόγος του σχολείου μας, κ. Ιωάννης Ψαράς (ΠΕ 01)Το Απολυτίκιο των 3 Ιεραρχών:

Τούς Τρεῖς Μεγίστους Φωστῆρας τῆς Τρισηλίου Θεότητος,τούς τήν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας,τούς μελιῤῥύτους ποταμούς τῆς σοφίας,τούς τήν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας,Βασίλειον τόν Μέγαν, καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον,σύν τῷ κλεινῷ Ἰωάννη, τῷ τήν γλῶτταν Χρυσοῤῥήμονι,πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν·αὐτοί γάρ τῇ Τριάδι, ὑπέρ ὑμῶν ἀεί πρεσβεύουσιν.

Print Friendly, PDF & Email