Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’αριθμ 959, τ.Β΄ 21/3/2019 η υπ’αριθμ. 35844/Δ2 Υπουργική απόφαση με τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο. Η απόφαση θα ισχύσει από το έτος 2019-2020.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email