Η απόφαση για τις Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Νέα ενημέρωση – τροποποίηση στις 7/7/2020. Πλέον σε ισχύ το ΦΕΚ 2766 τ.Β’ (7/7/2020)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2549 τ.Β΄(25/6/2020) η απόφαση για τις Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email