Ένα χρήσιμο εργαλείο για εξάσκηση και δοκιμές στην ψευδογλώσσα για τα μαθήματα Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ΄Λυκείου (Οικονομίας και Πληροφορικής) και την Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών της Β΄Λυκείου.  Σύνδεση…