Η παρουσίασή μας στο θέμα «Θάλασσα-Άσκηση και Ψυχαγωγία», στο μάθημα των Βιωματικών Δράσεων για το Α΄ Τρίμηνο στην ενότητα «Φύση και Άσκηση»:

Δείτε ακόμη τα βιντεάκια που δημιουργήσαμε:

1ο Βίντεο

2ο Βίντεο

Επίσης δείτε την παρουσίαση με την επίσκεψή μας στη Σχολή Wind Surfing στην παραλία της Βασιλικής, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
14/5/2016 – Επαγγέλματα από το Παρελθόν – Βιωματική Δράση Β΄Γυμνασίου Δείτε την παρουσίαση των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου για το Γ΄τρίμηνο με θέμα τα επαγγέλματα από το παρελθόν και υπεύθυνη την κ. Πανταζή Ζωή (ΠΕ 07). ...
18/4/2016 – Βιωματικές Δράσεις Γ΄Γυμνασίου (Σ.Ε.Π.) Δείτε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε για τη βιωματική δράση της Γ΄Γυμνασίου: "Το επάγγελμα των γονιών μου μέσα από τα μάτια μου". Δείτε στη συνέ...
13/11/2015 – Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου 2015-2016... Σχετικά με την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο διευκρινίζονται τα εξής: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η υλοποίηση το...
9/10/2015 – Επίσκεψη στα Πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων Β΄ Γυμνασίου Στα Πλαίσια των Βιωματικών Δράσεων Β΄ Γυμνασίου, με θέμα: Θάλασσα, Ψυχαγωγία και Άσκηση, επισκεφτήκαμε μια οργανωμένη δομή Ιστιοσανίδας (windsurfing),...