Με αφορμή την ανακοίνωση της εγκυκλίου των μεταθέσεων εκπαιδευτικών για το 2018-2019, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Προθεσμίες:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 05-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Με ευθύνη των Διευθύνσεων, άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλουν και οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή οργανικής τους θέσης.

Εγκύκλιος 2018-2019:

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης στο Σύστημα και υποβολής νέας αίτησης μετάθεσης, διαβάστε προσεκτικά την εγκύκλιο! Αφού το κάνετε…

Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων:

Επισκεφτείτε τη σελίδα: https://teachers.minedu.gov.gr και πατήστε το κουμπί ΣΥΝΔΕΣΗ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς από το λογαριασμό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό στο ΠΣΔ, θα πρέπει να αιτηθείτε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΠΣΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τους κωδικούς σας στο ΠΣΔ, μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη σελίδα: https://register.sch.gr/password/reset_password/

Αφού συνδεθείτε, ελέγξτε το μητρώο, τις υπηρετήσεις σας και τα προσωπικά σας στοιχεία.

**Τα στοιχεία που αφορούν στην εντοπιότητα, στην οικογενειακή κατάσταση, στην πολυτεκνία, στις υπηρετήσεις και στη μοριοδότηση του εκπαιδευτικού αντλούνται απευθείας από το Μητρώο. Παρακαλούμε να ελέγξετε τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα στο Μητρώο και να βεβαιωθείτε ότι είναι επικαιροποιημένα προτού προβείτε στην υποβολή αίτησης μετάθεσης. Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να απευθύνετε αίτημα στη Διεύθυνσή σας επιλέγοντας την ενότητα ΑΙΤΗΜΑΤΑ->Νέο ερώτημα από την αρχική σελίδα της εφαρμογής (Δείτε παρακάτω).

**Εάν η τρέχουσα υπηρέτηση δεν έχει καταχωριστεί στην ενότητα ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ, δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μετάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και κατά τη διαπίστωση οποιασδήποτε άλλης ασυμφωνίας ή έλλειψης, θα πρέπει να αποστείλετε αίτημα στη Διεύθυνσή σας από την καρτέλα ΑΙΤΗΜΑΤΑ.

…και να επιλέξετε Νέο ερώτημα (προαιρετικά δηλώστε και την κατηγορία που αφορά):

Αφού επεξεργαστεί το ερώτημά σας από τη Διεύθυνση, μπορείτε να δείτε την κατάσταση, κάθε φορά που συνδέεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για να υποβάλετε μια νέα αίτηση, αρκεί να μεταβείτε στο αριστερό μενού στην καρτέλα Αιτήσεις Μετάθεσης, και να πατήσετε προσθήκη:

Την πρώτη φορά, αλλά και σε κάθε τροποποίηση που κάνετε στην αίτησή σας, μπορείτε να κάνετε Προσωρινή Αποθήκευση:

Αν θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις σε κάποια αίτησή σας, από το αριστερό μενού, επιλέγετε πάλι την καρτέλα Αιτήσεις Μετάθεσης, βρίσκετε την αίτηση που θέλετε να τροποποιήσετε, και πατάτε Προβολή (το ματάκι στα δεξιά):

Αφού τροποποιήσετε την αίτησή σας, πατάτε πάλι την Προσωρινή Αποθήκευση.

Αφού βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι σωστά επιλέγετε το κουμπί «Οριστικοποίηση» και η αίτηση αποκτά την ένδειξη «Οριστικοποίηση από Εργαζόμενο».

Σημείωση: Με την οριστικοποίηση της αίτησής σας αποδίδεται αυτόματα ένας Αύξων Αριθμός Αίτησης (Α/Α Αίτησης) και ένας αριθμός πρωτοκόλλου.

Από τη στιγμή της οριστικοποίησης της αίτησής σας δεν έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης και θα χρειαστεί να αποστείλετε σχετικό αίτημα στη Διεύθυνσή σας μέσα από τη σελίδα ΑΙΤΗΣΕΙΣ, επιλέγοντας το κουμπί «Νέο ερώτημα».

Αναλυτικές Λεπτομέρειες για τη χρήση του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων, μπορείτε να βρείτε εδώ

Ανάκληση Αίτησης Μετάθεσης:

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την αίτηση μετάθεσής σας όπως αυτή καθορίζεται από την εγκύκλιο μεταθέσεων, πατώντας το πλήκτρο «Ανάκληση». Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 28-02-2019, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Προσοχή!!! Από τη στιγμή της ανάκλησης της αίτησής σας, η αίτησή σας θεωρείται άκυρη και δε μπορείτε να την τροποποιήσετε ή να υποβάλετε νέα.

Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Συνεξέταση Αιτήσεων Συζύγων:

Εάν επιθυμείτε συνεξέταση με σύζυγο εκπαιδευτικό ίδιας βαθμίδας βεβαιωθείτε ότι είναι συμπληρωμένη η τρέχουσα υπηρέτηση του/της συζύγου.

Προσοχή!!! Επιλέγοντας «Να γίνει συνεξέταση των αιτήσεων» οι υπόλοιπες επιλογές ενεργοποιούνται. Από τις επιλογές «Μόνο στην ίδια περιοχή», «Στον ίδιο νομό» ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ακριβώς μία. Για να είναι έγκυρες αιτήσεις με συνεξέταση, πρέπει και οι δύο αιτήσεις να έχουν την ίδια επιλογή, δηλαδή και οι δύο «στην ίδια περιοχή» ή και οι δύο «στον ίδιο νομό». Όταν γίνεται η επιλογή «Μόνο στην ίδια περιοχή», πρέπει και οι δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις να έχουν τις ίδιες προτιμήσεις.

Όταν γίνεται η επιλογή «Στον ίδιο νομό», πρέπει και οι δύο συνεξεταζόμενες αιτήσεις να έχουν σαν προτιμήσεις Περιοχές των ίδιων Νομών. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει για τον εκπαιδευτικό συνεξέταση «στην περιοχή του/της συζύγου», που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός ζητά να μετατεθεί στην Περιοχή όπου έχει οργανική θέση ο/η σύζυγος την στιγμή που καταθέτει την αίτηση του (δηλαδή προτού ο/η σύζυγος μετατεθεί). Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός πρέπει να συμπεριλάβει στις προτιμήσεις του την περιοχή οργανικής θέσης του/της συζύγου. Από την αναδυόμενη λίστα ‘Περιοχές Αττικής’ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάποια τιμή που σχετίζεται με το αν επιθυμεί συνεξέταση σε περιοχές της Αττικής.

Σχετικά με τα Δικαιολογητικά και την υποβολή τους:

Α) Τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής δομή:

Θέμα: τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, κλάδος/ειδικότητα, τύπος αίτησης, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού

 π.χ. Θέμα: Μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-11-2018, 234567

Σώμα μηνύματος/κειμένου: Νικολόπουλος Νικόλαος, ΠΕ05, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, 1/0500305/001.ΔΕ001/15-11-2017, 234567

Καθώς η υποβολή των δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα γίνει αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όπως τα ψηφιοποιήσουν σε αρχείο/α pdf, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2ο» κοκ.

Β) Τα δικαιολογητικά/γνωματεύσεις που αφορούν αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του κεφαλαίου Γ’ του Τρίτου Μέρους της εγκυκλίου, λόγω:

α) ασθένειας και έχουν εκδοθεί από:

  • Β/θμια Υγειονομική επιτροπή, θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο» στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου και το πρωτόκολλο της αίτησης μετάθεσης.
  • ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμ. Επιτροπής» και Αριθμ. Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα αποσταλούν.

β) πολυτεκνίας και έχουν εκδοθεί από την ΑΣΠΕ, αρκεί ο αριθμός της σχετικής βεβαίωσης να έχει αναγραφεί στα στοιχεία του Μητρώου. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται στην αίτηση. Άλλως θα πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα από τον εκπαιδευτικό στη Διεύθυνση οργανικής του, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, για την ενημέρωση του μητρώου του.

Γ) Οι σύζυγοι δικαστικών, οι οποίοι ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1868/1989, της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012, θα πρέπει να υποβάλουν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/, εκτός της βεβαίωσης εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας, δικαστηρίου του συζύγου τους.

Δ) Για τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή, σε Πειραματικά Διαπολιτισμικά Σχολεία, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.4 (σελίδα 4 της εγκυκλίου)

Σε κάθε περίπτωση, εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.

Τέλος, για την αποφυγή λαθών, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, και τις οδηγίες χρήσης του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων.

Print Friendly, PDF & Email