Σας ενημερώνουμε ότι ότι η υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας 2018-19 ολοκληρώνεται με την αποτίμησή της μέσω του Βαρόμετρου. Η ηλεκτρονική χρήση του θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 ως και το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλούνται τα Γυμνάσια και οι γυμνασιακές δομές της χώρας να συνδεθούν με τους κωδικούς του σχολείου στην ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://iep.edu.gr/services/thematikivdomada/login.php, προκειμένου να  τροφοδοτήσουν το ερωτηματολόγιο-βαρόμετρο για την αποτίμηση.

Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category/content/129 και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ» έχουν αναρτηθεί οδηγίες, εναλλακτικές εφαρμογές και το ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε εκτυπώσιμη μορφή, στον εξής υπερσύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/el/thematiki-evdomada-category/656-varometro.

Διευκρινίζουμε ότι εφόσον υπάρχουν πεδία τα οποία δεν έχουν καλυφθεί είτε στη αρχική είτε στην τελική διερεύνηση του βαρόμετρου, θα συμπληρωθούν με το σημείο 0.

Όσον αφορά στη συμπλήρωση του βαρόμετρου ερωτηματολογίου, επισημαίνονται τα εξής:

α. είναι υποχρεωτική για όλα τα γυμνάσια και τις γυμνασιακές δομές της χώρας,

β. μπορεί να οργανωθεί ως δράση- άσκηση των μαθητών/τριών και

γ. βάσει αυτής, θα εκδοθεί ένα φύλλο επεξεργασίας δεδομένων για ποιοτική αποτίμηση.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email