Αγαπητοί μαθητές, σας υπενθυμίζουμε ότι οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2002 υποχρεούνται στην  άμεση κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου
2020, καταληκτική ημερομηνία.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση

Print Friendly, PDF & Email