Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε  συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Δείτε τη συμπληρωματική προκήρυξη

Print Friendly, PDF & Email