Δημοσιεύτηκε το νέο ΦΕΚ 89 τ.Β΄(16-1-2021), με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 18 Ιανουαρίου 2021 έως και την 24 Ιανουαρίου 2021.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email