Ενημέρωση 5/5/2021: Από τη Δευτέρα 10 Μαΐου, επιστρέφουν και τα Γυμνάσια στα Σχολεία. Δείτε τις επικαιροποημένες οδηγίες, εδώ.

Επιστρέφουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία τα Λύκεια από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021. Δημιουργήσαμε αυτή τη σελίδα με οδηγίες, για την ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Δ.Υ. Η σελίδα θα ενημερώνεται συνεχώς, προσπαθώντας να απαντήσει στα ερωτήματα που προκύπτουν, με στόχο την επιστροφή στις τάξεις με ασφάλεια.

Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία του Σχολείου δια ζώσης και εξ αποστάσεως: