6 χρόνια μετά την πρώτη μέρα, που ως πρωτάκια της Α΄ Γυμνασίου, περάσατε το πορτόνι του προαυλίου, και μετά από τόσες (περισσότερο ωραίες – θέλουμε να πιστεύουμε-) στιγμές σε αυτό το Σχολείο, έφτασε η ώρα να γυρίσετε σελίδα. Να προχωρήσετε τη ζωή σας, να ανοίξετε τα φτερά σας…

Σας ευχόμαστε από καρδιάς ότι καλύτερο, και μόνο επιτυχίες σε όλα όσα θα ακολουθήσουν!


…και μην ξεχνάτε…

ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής στο σχολείο μας θα παραμένει εδώ, ώστε να το επισκέπτεστε όταν νιώθετε ότι σας λείπει…

Print Friendly, PDF & Email