Δείτε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε για τη βιωματική δράση της Γ΄Γυμνασίου: «Το επάγγελμα των γονιών μου μέσα από τα μάτια μου».

Δείτε στη συνέχεια την επεξεργασία των απαντήσεων:

Επίσης ρωτήσαμε τους γονείς μας για το επάγγελμά τους και καταγράψαμε τις εντυπώσεις τους:

Print Friendly, PDF & Email
Διαβάστε ακόμη...
14/5/2016 – Επαγγέλματα από το Παρελθόν – Βιωματική Δράση Β΄Γυμνασίου Δείτε την παρουσίαση των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου για το Γ΄τρίμηνο με θέμα τα επαγγέλματα από το παρελθόν και υπεύθυνη την κ. Πανταζή Ζωή (ΠΕ 07). ...
18/2/2016 – Ενημερωτικοί Οδηγοί Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δείτε και ενημερωθείτε με 4 βιβλία (e-book) Θεματολογίας Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως εξής: Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου. Περιέχει στοιχεία γ...
10/12/2015 – Βιωματικές Δράσεις Β΄Γυμνασίου Ά Τριμήνου – Φύση και Άσκηση... Η παρουσίασή μας στο θέμα "Θάλασσα-Άσκηση και Ψυχαγωγία", στο μάθημα των Βιωματικών Δράσεων για το Α΄ Τρίμηνο στην ενότητα "Φύση και Άσκηση": ΦΥΣ...
13/11/2015 – Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου 2015-2016... Σχετικά με την εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο διευκρινίζονται τα εξής: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η υλοποίηση το...