Δείτε το ερωτηματολόγιο που δημιουργήσαμε για τη βιωματική δράση της Γ΄Γυμνασίου: “Το επάγγελμα των γονιών μου μέσα από τα μάτια μου”. Δείτε στη συνέχεια την επεξεργασία των απαντήσεων: Eπεξεργασία Eρωτηματολογίου from Gym Vasil – Lefkas Επίσης ρωτήσαμε τους γονείς μας για το επάγγελμά τους και καταγράψαμε τις εντυπώσεις τους: Ρωτάμε τους γονείς μας from Gym […]