Οδηγίες προς διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας και ενημερωτικό σημείωμα προς μαθητές και γονείς απέστειλε το ΥΠΑΙΘ, μέσω της υπ’αριθμ. 57521/ΓΔ4/17-5-2020 εγκυκλίου. Οι οδηγίες αφορούν τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας Webex της Cisco.

Δείτε την εγκύκλιο για εκπαιδευτικούς

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα για γονείς και μαθητές

Print Friendly, PDF & Email