Σε συνέχεια του ΦΕΚ σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2020-2021, σας ενημερώνουμε σχετικά με οδηγίες για την οργάνωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2020-2021».

Η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Δείτε το ΦΕΚ με τις λεπτομέρειες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Δείτε τις Οδηγίες και το Χρονοδιάγραμμα

Δείτε και κατεβάστε το έντυπο της αίτησης γονέων κηδεμόνων για συμμετοχή μαθητών/τριών

Print Friendly, PDF & Email